Masa muda adalah masa yang penuh kegoncangan. Keadaan seperti itu sangat memerlukan pegangan atau kekuatan luar yang dapat membantu mereka untuk mengatasi dorongan dan keinginan baru yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Keinginan dan dorongan tersebut seringkali bertentangan dengan nilai yang dianut oleh orang tua atau lingkungan di mana ya hidup. Apabila dikaitkan dengan agama, […]

Read More →